PROJECT

Woningbouw

Uitbreiding woonhuis

Veldweg te Wijchen

Wanneer :
Medio 2012

Waar :
Veldweg 7 in Wijchen

Opdrachtgever :
Dhr. P. Mollen en mw. I. Pelser

Werkzaamheden :
Hoofdconstructeur van de fundatie-, beton-, staal- en houtconstructie van de uitbreiding van de woning. In overleg met de bewoners tevens de architectuur van de uitbreiding verwerkt tot bouwkundige tekeningen. Aansluitend verantwoordelijk voor de constructieve begeleiding tijdens de uitvoering van het uitbreidingsvoornemen.

Ten tijde van de opdracht waren geen geotechnische gegevens bekend van de ondergrond. Daarom is er gekozen om een zgn. plaatfundatie op staal gefundeerd te ontwerpen als fundering van de uitbreiding. De plaatfundatie met vorstrand heeft parallel aan de lange zijde 2x extra verzwaarde vloerstroken om de belasting(en) vanuit de bovenbouw, die hoofdzakelijk via de korte gevels hun afdracht vinden, op te kunnen nemen.

Doordat de nieuwe achtergevel bijna volledig uit glas bestaat, en om stabiliteit in de uitbreiding te brengen, is ervoor gekozen om een schorende staalconstructie in de achtergevel op te nemen. Deze verzorgt de stabiliteit bij wind haaks op zijgevel(s).

Om akoestische en brandwerende redenen is ervoor gekozen om een prefab voorgespannen betonnen kanaalplaat als verdieping op te nemen.

Om de (dak)pakketdikte van de gordingen en dakplaat zo slank mogelijk te houden, is ervoor gekozen om de gordingen in de dakplaat te integreren. De kapconstructie wordt daarom in het werk getimmerd.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.