ALGEMENE VOORWAARDEN

De door Adviesbureau Stapelbroek geleverde diensten vallen onder de algemene voorwaarden van de RVOI 2001 en bijlage B van de RVOI 2001. De RVOI 2001 is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau versie 2001. De RVOI is een uitgave van de KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs). Op aanvraag sturen wij u deze voorwaarden kosteloos toe.