PROJECT

Woningbouw

Nieuwbouw onderkelderde woning

Retstraat te Beneden Leeuwen

Wanneer :
Eind 2010 / begin 2011

Waar :
Retstraat 18b in Beneden Leeuwen

Opdrachtgever :
dhr. A. Stokman

Werkzaamheden :
Hoofdconstructeur nieuwbouw vrijstaande woning (woonboerderij) gefundeerd op een kelderbak.

Uit de geotechnische onderzoeken is gebleken dat de draagkrachtige laag zich nagenoeg bevond op onderzijde aanlegniveau keldervloer. Grondverbetering was een optie, maar er is uiteindelijk toch voor gekozen om op een kelder te funderen.

Enkele keren per jaar staat het kwel- en/of grondwater op het maaiveld. De waterbelasting op onderzijde keldervloer en op de kelderwanden is meegenomen in de constructieve berekeningen. Er is gebruik gemaakt van een bemaling (zgn. bronbemaling).

De traditioneel gewapende keldervloer is als een elastisch ondersteunde plaatfundering met een beddingconstante doorgerekend. Om de bronbemaling snel uit te kunnen schakelen is ervoor gekozen (in verband met de snelheid van het bouwen) om de kelderwanden als prefab holle wandsysteem toe te passen. Na het stellen van deze holle wanden zijn deze afgestort met een grindbeton.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.