PROJECT

Woningbouw

Nieuwbouw onderkelderde woning

Middelweg 8a te Molenhoek

Wanneer :
Medio 2018

Waar :
Middelweg 8a te Molenhoek

Opdrachtgever :
Banning,Bouwkundig Ontwerp & Advies, Vosseneindseweg 30 te Heumen, +31 (0)24-358 3360

Werkzaamheden :
De opdrachtgever heeft voor zijn klant een nieuwbouw woonhuis met een direct naastgelegen kleinschalige kantoorruimte ontworpen. De woning is gelegen aan de Middelweg 8a te Molenhoek. De woning is grotendeels onderkelderd, de resterende delen zijn op een zgn. gewapend betonnen strokenfundering gefundeerd. De kelderbak is in fase(n) gestort en bestaat uit traditioneel gewapend beton. Er si rekening gehouden met verhinderde krimp als gevolg van het gefaseerd storten van het beton. Op de stortvoeg overgang(en) is zgn. krimpwapening aangebracht.

Enkele bijzonderheden:
De grondspanning onder de stroken zijn dusdanig afgestemd op de gronddruk van de plaatfundering van de kelder zodat de zettingsverschillen minimaal zullen zijn. Tussen de hoogbouw en de laagbouw is ook een dilatatie toegepast, zodat eventuele zettingsverschillen tussen de hoge- en lagere bouw vrij kunnen optreden.

De kapconstructie is in het werk getimmerd, zodat rekening kon worden gehouden met de schuin oplopende kapeinde(n) aan de voor- en achtergevel van de woning.

In de bijlage enkele foto’s (illustraties) uit eigen werk en enkele met bronvermelding.