PROJECT

Woningbouw

Onderkelderen bestaande onderheide woning

Hoogmeer te Wijchen

Wanneer :
Eind 2007

Waar :
Hoogmeer in Wijchen

Opdrachtgever :
onbekend

Werkzaamheden:
Hoofdconstructeur van de fundatie- en betonconstructie van de onderkelderde woning. De bestaande woning is gefundeerd gewapend betonnen ringbalkfundering rustende op prefab betonnen heipalen. Ten tijde van de opdracht stond het grondwater tot onderzijde gewapende ringbalk.

Voor de graafwerkzaamheden was het afpompen van het grondwater noodzakelijk. Naast de woning is een startschacht gemaakt. De smalle doorvoer van de schacht fungeerde als afvoer van de uitgekomen grond. De pompen zijn tijdens het graven constant aan geweest om zo het waterpeil onderzijde putbodem te blijven garanderen. Snel werken is in deze een must.

Uit de oude geotechnische onderzoeken bleek dat de draagkrachtige grondlaag ongeveer begon waar de onderzijde keldervloer zou uitkomen. De bovenlaag bestond hoofdzakelijk uit vastgepakte klei (redelijk waterdicht).

Na het uitgraven is vervolgens is een constructieve vloer gestort met aan de randen stekkenbakken waarop de betonwanden gesteld konden worden. Doordat de ruimte beperkt was, is ervoor gekozen om bestaande bouw- staalnetten in tweeën te delen en beugels klein en eenvoudig te houden.

In de kim is een. bentoniet zwelband als waterkering op de stortnaad geplaatst. De vloer/ wand overgang (naad) verdient extra aandacht zodat zij de waterkerende functie niet zal verliezen.

Qua bekisting van de wanden is aan de buitenzijde de redelijk recht afgegraven klei in combinatie met een PE-folie als bekisting gebruikt. Aan de binnenzijde zijn houten elementen als bekisting gebruikt die vervolgens zijn afgestempeld op/ aan de constructieve vloer.

Omdat het grondwaterpeil relatief hoog kan komen te staan is men bang voor het eventueel opdrijven van de kelderbak. Daarom zijn er nokken (consoles) aan de bovenzijde van de gewapend betonnen wanden aangebracht die afsteunen tegen de onderzijde van de bestaande ringbalkfundering. De woning zorgt voor voldoende neerwaartse belasting zodat de kelderbak niet kan opdrijven.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.