PROJECT

Utiliteit

Ontwerp drukpers (machine-) fundering

Siemensstrasse, te Kleef

Wanneer :
Eind 2015

Waar :
Linsen Druckcenter GmbH. Linsen Druckcenter GmbH, Siemensstrasse 12 in Kleef (Dld.).

Opdrachtgever :
Aannemingsbedrijf Spann-Eerden BV. (www.spann-eerden.nl)

Werkzaamheden :
Opstellen ontwerpberekening en bestektekening voor een machinefundering om een 80 tons wegende drukpers te kunnen plaatsen.

De moeilijkheid zat in de zettingsgevoelige ondergrond. De berekening en tekening zijn zo opgesteld zodat een Duitse Prüfstatiker deze kon toetsen voor goedkeuring.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.