PROJECT

Civiel

ontwerp stalen spanbussen

Galecopperbrug, Amsterdam-Rijn kanaal te Utrecht

Wanneer :
Medio 2014 tot eind 2015

Waar :
Galecopperbrug (Rijkssnelweg A12), brug over het Amsterdam-Rijn kanaal te Utrecht

Opdrachtgever :
Janssen Lastechnieken BV. in Wijchen (www.janssenlastechnieken.nl) /
Dywidag Systems International BV. (www.dywidag-systems.nl)

Werkzaamheden :
Adviesbureau Stapelbroek heeft stalen spanbussen ontworpen waarop de gepatenteerde hydraulische vijzels van DSI worden aangebracht. De stalen spanbussen (vervaardigd uit S355 staal) zijn door Janssen Lastechnieken geproduceerd.

Medio 2014 tot eind 2015 is de ‘’Galecopperbrug’’ grondig gerenoveerd. Naast de grondige renovatie is, in verband met de scheepvaart, de brug ca. 1m¹ verhoogd.

De afwerking en behandeling van de stalen spanbussen is volledig in overeenstemming met de RWS. Richtlijn-Ontwerp-Kunstwerken (R.O.K.) gebeurd. Zo is een aanzienlijk deel van de lasverbindingen ultrasoon en met röntgen gecontroleerd op lasfouten. Volgens voorschrift zijn de stalen delen als doorsnedeklasse 3 (semi-gedrongen, elastisch) doorgerekend. Volgens de E.C. normen is plastisch rekenen (doorsnedeklasse 1 en 2) niet toegestaan.

Door de hydraulische vijzels en de stalen spanbussen komen hoogwaardige stalen voorspankabels te lopen, sommige bijna 13 cm. dik. De gepatenteerde hydraulische vijzels leveren de uiteindelijke trekkracht om de brug in zijn geheel op te vijzelen. De daarbij ontstane trekkrachten worden via de stalen spanbussen afgegeven aan de in het werk gestorte betonconstructie van de beide landhoofden.

De beide landhoofden leveren het kluitgewicht waaraan de trekkrachten worden afgegeven. Zowel de maatvoering als de positionering van de hydraulische vijzels als de stalen spanbussen luisteren erg nauw.

Om een indruk te geven van de vijzelkracht: per stalen spanbus komt op de maatgevende stalen spanbus ca. 3.850 kN (= 385.000 kg) aan drukkracht. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het inwendig elastisch krachtenspel van zo’n stalen spanbus.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.