PROJECT

Woningbouw

Onderkelderen bestaande woning

Schlatmaeckersstraat te Nijmegen

Wanneer :
Eind 2017

Waar :
Schlatmaeckerstraat 9 in Nijmegen

Opdrachtgever :
dhr. M.H. Visser

Werkzaamheden:
Hoofdconstructeur van de fundatie-, steen- en betonconstructie van de aan te brengen kelder/ souterrain onder de bestaande woning. De bestaande woning is gefundeerd op een ongewapende stampbetonnen ringbalkfundering rustende op de vaste grondslag. Door de hoge ligging van de Schlatmaeckerstraat is van grondwater géén sprake.

Aan de voorzijde van de woning is een startschacht gemaakt waar de uitgekomen grond is afgevoerd met een transportband. In zones is de kelder op diepte gegraven. In de vrij gegraven zones is met enig beleid de bestaande fundering in smalle stukken ondergraven.

Vervolgens is in het vrij gegraven deel een gewapend betonnen strokenfundering aangebracht, waarna er met betonstenen vanaf de fundering tot aan onderzijde bestaande fundering gemetseld is. Het is zaak het beton en het metselwerk te laten uitharden voordat men het naast gelegen deel gaat vrij graven. De bestaande grondslag liet toe dat er vrij recht kon worden afgegraven. Maar snel handelen blijft wel een must.

Metselwerk heeft als voordeel dat het een gewelfwerking heeft. Zo kan men metselwerk dammen maken waartussen kan worden gegraven zodat het tussendeel kan worden voorzien van een fundatie en metselwerk.

De nieuwe keldervloer heeft naast het verlenen van een verticale draagfunctie van personen ook een drukstaaf functie. De wanden willen als het ware t.z.t. naar binnen komen, de nieuwe keldervloer zal dat verhinderen.

Om een vlakke wand te maken is ervoor gekozen om een spouw te creëren door cellenbetonblokken los van de kelderwand op te trekken. De keldervloer fungeert als fundering voor de cellenbetonwand. Bijkomend voordeel is dat de wanden niet snel zullen condenseren door de koude omringende grond.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.