PROJECT

Woningbouw

Grootschalige verbouwing bestaande bungalow

Gomarius Messtraat 3 te Wijchen

Wanneer:
Eind 2018 tot medio 2019

Waar:
Gomarius Messtraat 3 in Wijchen

Opdrachtgever:
Particulier

Werkzaamheden :
De bouwcoördinatie van het bouwvoornemen was in handen van bouwtechnisch adviesbureau ‘MW Bouwadvies’ (Jacobusstraat 1 te Wijchen). Adviesbureau Stapelbroek was, als hoofdconstructeur, tijdens de verbouwing van deze bungalow verantwoordelijk voor de bewaking van de constructieve veiligheid. Ook dachten wij mee over de constructieve wijzigingen die zich tijdens de verbouwing voordeden.

De bestaande bouw dateert van 1966. Door de jaren heen zijn er verschillende verbouwingen geweest, die de constructie van de bungalow hebben aangetast.
Zo zijn stalen liggers aangetroffen, die met een snijbrander zijn doorgebrand. Tijdens de verbouwing zijn deze constructief hersteld.

Het voornemen was om de bestaande platdak constructie zoveel mogelijk te handhaven. Het bestaande platte dak kende veel ravelingen (waarvan enkele raveling op raveling). Het plaatsen van PV-zonnepanelen zorgde voor een gewichtstoename op het platte dak (zgn. ballast systeem).
Sommige velden bleken niet meer te voldoen aan de nieuwe dakbelasting. Deze zijn vervangen door nieuwe vurenhouten (C24) platdak balklagen.

De dakopstanden zijn, in verband met het zicht op de PV-zonnepanelen, wat verhoogd. Op het platte dak kozen we ervoor om hoogwaardigere isolatie toe te passen en beter dakafschot te creëren. Zo voorkomen we wateraccumulatie op het platte dak.

Aan de voorzijde is het bestaande overstek doorgetrokken, zodat deze over de volledige breedte van de voorgevel aanwezig is. De uitkragende liggers zijn (i.v.m. de koudebrug) vervaardigd uit hout.

Er is ervoor gekozen om de contrazijde te voorzien van trekstangen die zijn verankerd aan de bestaande betonnen begane grond. Dit voorkomt het ‘voorover kiepen’ van het overstek. In de voorgevel zijn opwaaiankers aangebracht die het opwaaien van het overstek verhinderen.