PROJECT

Civiel

Fundering LED-bord

Heusdensch kanaal

Wanneer :
Eind 2017

Waar :
Heusdensch kanaal, nabij waterkering de Kromme Nol

Opdrachtgever :
Janssen Lastechnieken BV. (www.janssenlastechnieken.nl)
Modderkolk BV. (www.modderkolk.nl)

Werkzaamheden :
Adviesbureau Stapelbroek heeft de civiele (controle)berekeningen gemaakt van de zijdelings belaste stalen buispaal in de bestaande grondmassa. Hierin is meegenomen dat de bovenste grondlagen niet meewerken in het steun verlenen van de stalen buispaal.

De signaleringsborden voor de scheepvaart worden vervangen door LED signaleringsborden. Door het aanbrengen van het nieuwe LED signaleringsbord op de bestaande mast verandert de excentriciteit op de bestaande mast. Hierdoor wijzigt de krachtswerking op de voet van de mast.

De bovenste lagen gedragen zich als plastische veren (Mohr-Coulomb criterium). Waar noodzakelijk is een oplossing bedacht om de bestaande stalen buispaal fundering van de mast te stabiliseren.