PROJECT

Utiliteit

Nieuwbouw (onbemand) TOTAL dieseltankstation

Kesteren

Wanneer :
Medio 2014

Waar :
Atoomweg 46B in Utrecht

Opdrachtgever :
H. van Dijkhuizen olie- en benzinehandel in Tiel (www.hvandijkhuizen.nl)

Werkzaamheden :
Adviesbureau Stapelbroek was als hoofdconstructeur betrokken bij de constructieve adviezen van de vloeistofdichte betonnen tankstationvloer en de staalconstructie van de luifeloverkapping. Het betrof de bouw van een onbemand TOTAL truckdieseltankstation.

De werkzaamheden: “in situ” verend ondersteunde traditioneel gewapende vloeistofdichte betonvloer voor het tankstation.

De moeilijkheidsgraad zat hem in de slappe ondergrond. Er is gerekend met lage bedding-constante(n). De vloer is ten opzichte van de luifelconstructie zo ontworpen dat de vloer vrij kan zetten. De luifelconstructie staat op een zelfstandige stalen buispaal fundering.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.