PROJECT

Civiel

transformator funderingen

Diverse plaatsen in Duitsland

Wanneer :
2021 en 2022

Waar :
Duitsland: Stad Reuth – ten Oosten van Friedenfels | oktober 2021.

Duitsland: Stad Schnabelwaid Nord – ten Noorden van Preunersfeld | januari 2022.

Schnabelwaid Süd , ten Zuiden van Schnabelwaid, aan de Bundesstrasse B2 | januari 2022.

Opdrachtgever :
Greencells GmbH, Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbruecken  (www.greencells.com)

Werkzaamheden:
Greencells GmbH. bouwt de wat grote PV-zonnepanelenparken over de wereld. Denk daarbij aan parken met een omvang van (zeg) 3 MWp tot 10 MWp.

Veelal zijn daar transformatoren voor nodig om de energie te kunnen leveren aan het stroomnet. De transformatoren wegen variërend tussen de 15 en 45 Ton, afhankelijk van het stroomaanbod. Voor deze transformatoren zijn funderingen nodig.

Per locatie wordt in afstemming met de grondslag bekeken welke fundering nodig is. De ene keer komt de transformator te rusten op een paalfundering, terwijl de andere keer op een plaatpoer fundering. De afmetingen van de plaat worden afgestemd op de aanwezige grondslag.

Duitsland kent zand(graffel)bodems, in combinatie met aanwezigheid van rotsblokken en stenen. Dat is iets wat wij in Nederland niet echt kennen.

Vaak wordt dan gekozen om de geotechnisch grondonderzoek op draagvermogen te onderzoeken met een zgn. Ramsondering. Het ramsonderingstoestel volgens DIN EN ISO 22476-2.

Een zwaar ram-sondeer-apparaat heeft bijv. een valgewicht van 50 kg. over een hoogte van 50 cm. De penetratiediepte wordt meestal gemeten per aantal klappen over een diepte van 10 cm (N10).  De weergave van de weerstandresultaten volgens de DIN 4094-3.

De universiteit van Aken (RWTH Aachen Universität) heeft onderzoek gedaan en empirische (correlatie)formules ontwikkeld om ramsondeer resultaten te vertalen naar conusweerstanden.

In de formules wordt onderscheid gemaakt tussen zandige – en leemhoudende grondslag.

Vaak is lokale kennis van de bodem nodig om toch een zinnige uitspraak te doen over het draagvermogen van de ondergrond.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk en de foto’s op locatie gemaakt door derde(n).