PROJECT

Woningbouw

afzink-kelder nieuwbouw woonhuis

Mr. Coothstraat 63 te Druten

Wanneer :
Eind 2006

Waar :
Mr. Coothstraat 63 in Druten

Opdrachtgever :
Teken- / Adviesbureau Thijssen in Wijchen

Werkzaamheden :
Hoofdconstructeur staal-, beton- en houtconstructie van een nieuwbouwwoning en constructieve begeleiding van de uitvoering van het afzinken van de kelderbak.

Omdat er geen talud gemaakt kon worden, is ervoor gekozen om de kelder te laten afzinken. De kelderwanden zijn boven op het maaiveld gekist en volgestort met beton (fase 1).

Na het uitharden van de wanden is vervolgens de bronnering geplaatst. Een tweetal minigravers zijn verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden in de bak, buiten de bak hielp een graafmachine de uitgekomen grond af te voeren.

De kelderwanden verdwenen langzaam in de grond (zoals het ingraven van putringen of een sleufwand bekisting). De kelderwanden zijn puur en alleen op het eigen gewicht van de wandconstructie afgezonken. Er is geen gebruik gemaakt van hydraulische vijzels of andere technieken. Omdat de kelderwanden geen bodem en dek hebben die de wanden kunnen schoren, is een tijdelijk stempelraam in de bak aangebracht.

Er is rekening gehouden met de wandwrijving (δ) van klei matig vast. Ook is een stukje cohesie (c) in rekening gebracht, die voor het afzinken van de wanden ongunstig zou werken. In een latere fase zijn de vooraf aangebrachte stekken (prefab stekken bakken onderin de wanden) uit de wand terug gebogen, zodat zij in de vloer meegevlochten konden worden. In fase 2 is de betonnen keldervloer gestort.

Men mag niet ongelimiteerd grondwater onttrekken, zodat de bronnering na een aantal dagen uit moest. Om de kans op opdrijven tegen te gaan is ervoor gekozen om met beleid twee dagen na het storten van de keldervloer, schoon grondwater in de kelderbak te laten lopen. Zo werd het opdrijven van de kelderbak voorkomen.

Het water dat op de keldervloer stond, heeft ook een positieve invloed op de krimp- en scheurvorming van de nog uit te harden betonvloer.

Er is rekening gehouden met extra bijlegwapening langs de randen van de vloer, als gevolg van opgelegde belasting (verhinderde vervorming) door krimp van nieuw beton tegen oud beton (autogene krimp of verhardingskrimp).

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.