PROJECT

Utiliteit

renovatie 350 ton wegende persinrichting.

Industriegebiet Münchehof te Seesen (Dld.)

Wanneer :
Eind 2019 / begin 2020

Waar :
James Hardie Europe GmbH, Industriegebiet Münchehof, (Ort) Seesen in Deutschland

Opdrachtgever :
James Hardie Europe GmbH (www.jameshardie.com)

Werkzaamheden :
Adviesbureau Stapelbroek fungeerde als hoofdconstructeur voor alle constructieve aandachtspunten voortkomend uit de renovatie van een 350 ton wegende persinrichting. De pers-inrichting wordt gebruikt om gipsvezelplaten te produceren voor de afbouwindustrie.

De persinrichting dateerde uit 1979. Gedurende de gebruiksperiode is er veelvuldig gerepareerd aan de pers. Echter, de pers was nu toch echt aan vervanging toe. De gehele perslijn, genaamd FM1, waar de 350 ton wegende pers slechts een onderdeel van is, is volledig gerenoveerd.

Constructieve aandachtspunten waren o.a. de bestaande constructie van het gebouw, het afsteunen van de 200 tons mobiele hijskraan en het stempelen van bestaande tunnels die zich onder en naast de persinrichting bevinden.

We moesten rekening houden met de bovenbelasting (kraanpoot lasten) door de zware kraan bij de grondkerende tunnelwanden. Er deden zich kraanpootlasten tot wel 120 á 140 ton voor.

Adviesbureau Stapelbroek was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het stalen (groene) hulpframe en diverse aanverwante constructief relevante punten. Het stalen hulpframe is gebruikt voor het ontmantelen en afvoeren van de oude zware personderdelen en de opbouw van de nieuwe pers.

Medio 2018 is in Nederland (Niftrik) een renovatie verricht aan een vergelijkbare persinrichting, waarbij adviesbureau Stapelbroek ook als hoofdconstructeur optrad. De renovatie in Niftrik was constructietechnisch nog omvangrijker en er speelden naast het vervangen van de pers meer aspecten. De meeste constructieve oplossingen uit dat renovatieproces konden ook hier worden toegepast. Zie voor het project in Niftrik onder hoofdstuk civiel / “Industriële renovatie fabriek te Niftrik”.

Renovatie van een 2e perslijn, FM2, staat gepland eind 2020 / begin 2021.