PROJECT

Civiel

Advies gronddruk opstellen knijperkraan langs diepe metroput

Rokin 55 te Amsterdam

Wanneer :
Eind 2014 / begin 2015

Waar :
Sloop van het oude ANB-AMRO bankgebouw, Rokin 55 in Amsterdam

Opdrachtgever :
Beelen Sloopwerken BV. in Harderwijk (www.beelen.nl)

Werkzaamheden :
Adviseren maximaal toelaatbare optredende gronddrukken onder ca. 67 ton wegende mobiele knijperkraan. Voor de sloop van het gebouw in het centrum van Amsterdam moest een mobiele knijperkraan opgesteld worden vlak langs het bestaande metrostation.

De keerwand van de bouwput van het metrostation kon maar een bepaalde horizontale gronddruk verdragen. Met 30 cm. zware Azobé dragline schotten is een piramide-toren ontworpen om de gronddrukken acceptabel laag te houden, zodat de kraan veilig kon worden opgesteld.

In de bijlage enkele foto’s met bronvermelding.