PROJECT

Sloop 60m lange voorspanliggers

Snelwegviaduct A9 te Amsterdam

Wanneer :
Begin 2016

Waar :
(project IXAS) | Rijkssnelweg A9 ter hoogte van de Kromwijkdreef in Amsterdam

Opdrachtgever :
Beelen Sloopwerken BV. in Harderwijk (www.beelen.nl)

Werkzaamheden :
Constructief advies verantwoorde sloop twee 60m lange voorgespannen betonnen viaductliggers.

De uitdaging was de kans op het opbarsten van de voorgespannen ligger, door het wegnemen van de bovenbelasting die de ligger neerwaarts houdt. De voorspanning in de voorspankabels bedroeg méér dan 2.880.000 kg. (Pm:inf = 28.800 kN). De voorspankracht was verdeeld over 12 tuien (voorspankabels).

De tuien hebben een parabolisch verloop en zijn destijds geplaatst in holle buizen. Tijdens de bouwfase, begin jaren ’80, zijn deze geïnjecteerd zodat de voorspankracht is ingevroren in de betonnen ligger. De voorgespannen betonnen brugliggers waren 1-voudig SOB.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.