PROJECT

Woningbouw

Renovatie gemeentelijk monumentale woning

Pompweg 22 te Ubbergen

Wanneer:
Begin 2020

Waar:
Pompweg 22 te Ubbergen

Opdrachtgever:
De opdrachtgevers van het renovatieproject zijn dhr. A. Griffiths en mw. A. Ruiter.

Werkzaamheden :
De bestaande oorspronkelijke vakantiewoning dateert van medio 1936. Het plan betrof destijds de bouw van enkele zomerhuisjes op het terrein van Hartebeek te Ubbergen. De nog in takt zijnde huisjes hebben de status: “Gemeentelijk monument”.

Wij zijn als hoofdconstructeur betrokken geweest bij de renovatie van de vakantiewoning welke is gelegen aan de pittoreske Pompweg 22 te Ubbergen. Architect Peter Stello (+31 (0)6-4307 7803, Claes de Vrieselaan 6b te Rotterdam) heeft de ontwerpplannen opgesteld voor het renovatie voornemen. De uitvoering is onder leiding van de aannemer Rob Zeldenthuis gebeurd.
(Zeldenthuis Klussen, Muntmeesterlaan 30 te Nijmegen, +31 (0)6-4221 5832).

Fundering:
De bestaande woning stond op gewapend betonnen poeren waaroverheen de ongeïsoleerde houten beganegrondvloer heeft gelegen. In overleg is besloten om de gehele vloer te vervangen door een zgn. elastisch ondersteunde dragende plaatvloerfundering.

Om de plaatvloerfundering te kunnen aanbrengen is de bovenbouw tijdelijk afgestempeld en iets of wat opgekrikt om de bekisting, wapening en beton voor de plaatfundering aan te kunnen brengen. De tijdelijke stempelconstructie bestond uit houten vakwerkliggers die verderop het maaiveld afgedragen werden.

Bovenbouw:
De houten delen, waarin zich houtrot of grove houtworm bevatte, zijn vervangen. Delen van de bestaande houten sporenkap zijn geïmpregneerd met een parasiet dodend middel, waarna voorzien van een prefab geïsoleerde dakplaat, passende in het ontwerp.

De (x,y) stabiliteit van de bovenbouw bestaat hoofdzakelijk uit de hsb. wandschijven. Naast verticaal draagvermogen, om de kap en verdieping op te vangen, bezitten de hsb. wanden ook horizontale schrankweerstand. Aan de binnenzijde van de buitengevelwanden is tenminste 15mm¹ OSB/3 plaat (of 18mm¹ underlayment houtplaat) als schijfwerking aangebracht.

De wens van de opdrachtgevers was om de bestaande grenen houten verdiepingsvloer balken zoveel als mogelijk in takt te houden. Qua draagconstructie kon dit, de nieuwe 22mm¹ Fins vuren multiplex moest wel mee doen als drukzone in de doorsnedetoets. De axiale afschuiving (tau;x) tussen bestaande grenen houten ligger en loopvloer is aanvullend gecontroleerd. Dit is opgelost met schroeven en PU-constructie(bruis)lijm op de overgangsvoeg.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk.