PROJECT

Bijzonder

esthetisch kunstwerk op primaire waterkering

Primaire waterkering Rijndijk te

Wanneer :
Medio 2014

Waar :
Primaire waterkering Rijndijk nabij koffie en eethuis “De Gelderse Poort” te Millingen aan de Rijn

Opdrachtgever :
Gemeente Millingen aan de Rijn + aannemersbedrijf Spann-Eerden BV.

Werkzaamheden :
Hoofdconstructeur van het stalen esthetisch kunstwerk (iom. de beeldend kunstenares Pauline Lutters) de prefab betonnen fundatiesokkel, advies funderen op de binnenberm van de primaire waterkering. De intake gesprekken zijn gevoerd door aannemingsbedrijf Spann-Eerden BV. (www.spann-eerden.nl).

Het kunstwerk is gemaakt als afscheidscadeau van mevrouw Schuurmans, die tot september 2013 burgemeester is geweest van de Gemeente Millingen aan de Rijn. Het kunstwerk beeldt de ontmoeting uit van “land en water”. Een ander nostalgisch element is dat het maken van het staalwerkgedeelte van het kunstwerk het allerlaatste project is geweest van Scheepswerf Bodewes te Millingen.

In overleg met het Waterschap de positie bepaald. Deze is vlakbij het bekende koffie en eethuis “De Gelderse Poort” gelegen. Graven in en nabij een primaire of secundaire waterkering is onderhevig aan strenge regels.

In geval van een dijkverzwaring of aanpassing moet het kunstwerk gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Er is gekozen voor een holle (lichtgewicht) prefab betonnen sokkel met een aanéén gestorte plaatfundering welke op staal is gefundeerd.

(Civiel) de binnenberm waarop het kunstwerk komt te staan geeft steun / zijdelingse stabiliteit aan de dijk tijdens hoogwater. Het zgn. faalmechanisme opdrijven achterland of het faalmechanisme (macro)instabiliteit binnenwaarts spelen hierbij een rol.

In overleg is besloten om een verhoogde rug van grond te plaatsen op de binnenberm waarop de betonnen sokkel is komen te staan. De stabiliteit van de primaire waterkering is nooit in gevaar geweest.

In de bijlage enkele foto’s uit eigen werk en met bronvermelding.